HansaWorld ERP and CRM solutions

Customers big (quotes)


  • Kaspars Skribanovskis
    Styreleder
    Sammen med teamet fra Burti AS vi har jobbet med implementering og tilpasning av HansaWorld Standard ERP, og dermed har vi oppnådd mine visjoner om hvordan en bedrift bør operere. En av de mest overbevisende fakta om vårt samarbeid er at med hjelp fra HansaWorld Standard ERP har effektiviteten hos våre ansatte økt med 30%, og selv i økonomisk nedgang klarte bedriften å ikke bare opprettholde sin omsetning i forhold til forrige årene, men klarte også å heve den.