SIA ”Burti” 12.01.2017. noslēdza ar LIAA līgumu  Nr. SKV-L-2017/20 par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.