SIA ”Burti12.01.2017. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. SKV-L-2017/20 par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekts:

SIA “Burti” mājas lapas izstrāde, lai tās vizuālā saskarne atbilstu mūsdienu lietotāja prasībām.

 

Projekta mērķis:

Uzlabot SIA “Burti” mājas lapas vizuālo saskarni un funkcionlitāti un padarīt to vieglāk uztveramu ārvalstīs esošajiem klientiem, ar mērķi uzlabot mājas lapas apmeklētāju priekšstatu par uzņēmumu, tādējādi veicinot SIA “Burti” konkurētspēju un eksporta iespējas. Mājas lapas izstrāde un tulkošanas darbi paredzēti uzreiz pēc šī projekta realizācijas.

 

Projekta apraksts:

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt SIA “Burti” mājas lapu, nodrošināt mājas lapas atbilstību pastāvošai likumdošanai un mūsdienu lietotāju prasībām. Tiks veikti mājas lapas tulkošanas darbi, tādējādi padarot to saprotamu ārvalstu klientiem, kā arī atbilstoša satura izstrāde. Mājas lapas izstrādes procesā tiks veikta mājas lapas administrēšana, fotogrāfiju attēlošana, problēmu ziņojumu pārvaldība, mājas lapas testēšana un regulāra lapas uzturēšana pēc mājas lapas izveides.